Blog

Migranci, w tym uchodźcy

Wśród spraw omawianych na Zgromadzeniu Ogólnym FYEG musiały znaleźć się te związane z migracjami, wszelkimi, różniącymi się pod względem...

Read More