Migranci, w tym uchodźcy

Wśród spraw omawianych na Zgromadzeniu Ogólnym FYEG musiały znaleźć się te związane z migracjami, wszelkimi, różniącymi się pod względem powodów skłaniających czy wręcz zmuszających ludzi do przemieszczania się. W tym …