List do MSZ ws. Palestyny z okazji dnia solidarności z Palestyną.

 

Sz.P Witold Waszczykowski                                                                                                                                                Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

 

                         Stowarzyszenie “Ostra Zieleń”
ul. Marszałkowska 53/46
00-676 Warszawa                                                                                                     

Szanowny Panie Ministrze,

 

z zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość o wyborze Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na najbliższą kadencję. Liczymy że polska delegacja wykorzysta potencjał tego stanowiska i uwzględni w tym nasze postulaty.

W naszym mniemaniu ONZ jest niezwykle ważną organizacją, daje ona możliwość rozwoju współpracy międzynarodowej i zapewnienia pokoju na świecie.

 

Pierwszym postulatem ważnym dla nas i wielomilionowych grup jest rozwiązanie kwestii konfliktu Izraelsko-palestyńskiego. W ciągu dziesiątek lat od podziału Mandatu Palestyny los Palestyńczyków pogarsza się. Wyburzanie domów, ograniczanie wydawania pozwoleń na budowę czy wysiedlenie to represje jakie stosuje Państwo Izrael na terytoriach okupowanych wobec tamtejszej ludności. Warto zauważyć że Polska posiada dobre stosunki dyplomatyczne z obydwoma państwami i jako nieliczni w Europie posiadamy ambasadę Państwa Palestyny. Uważamy że polskie przedstawicielstwo powinno zmierzać ku pełnej niepodległości Państwa Palestyny i współistnienia dwóch państw żydowskiego i arabskiego. Data tego listu również nie jest przypadkowa, wypada ona w dzień Solidarności z Palestyńczykami oraz rocznicę przyjęcia Palestyny do ONZ.

 

Kolejnym postulatem są zmiany traktatów ONZ w zakresie podejmowania decyzji przez Radę Bezpieczeństwa. Głosy krytyki na temat wetowania rezolucji RB przez jednego stałego członka padają zewsząd również iż naszej strony, uważamy że wprowadzenie mechanizmu podwójnego weta jest potrzebne by usprawnić pracę tego organu.

 

Ważną kwestią jest również rozwiązanie problemu braku państwa dla ludności kurdyjskiej na terenach Iraku, Turcji, Syrii i Iranu. Wielomilionowy naród kurdyjski od setek lat nie uzyskał własnego państwa. Wszelkie autonomie na terenach wymienionych państw są ograniczane, a dążenia niepodległościowe tłumione przez władze centralne. Turcja która do niedawna była wzorem rozwijającej się demokracji dziś ograniczenia prawa i wolności obywatelskie w tym ogranicza naukę języka kurdyjskiego oraz promowanie kultury kurdyjskiej.

 

To zaledwie niewielka część poważnych problemów na świecie lecz te uważamy za jedne z ważniejszych i niecierpiących zwłoki. Mamy nadzieję że nasze postulaty zostaną rozpatrzone iw pewnym stopniu wpłyną na działania Polski w Radzie Bezpieczeństwa.

 

 

Stowarzyszenie Ostra Zieleń