Poznaj nasz zespół

Patryk Wydurski

Prezes Zarządu

Joanna Górska

Sprawy międzynarodowe

Wojciech Ługowski

Sprawy członkowskie

Julia Matczak

Współpraca z PZ

Bartosz Ławniczak

Skarbnik